Östergötlands Naturalhistoriska Förening

Välkommen till föreningens hemsida.
Styrelsen har beslutat att sidan på sikt skall avvecklas och ersättas med annat media. Men du kan ännu ta del av vår program verksamhet här nedan.

Onsdag 1 februari 19:00

Naturlycka

Ola Jennersten, WWF

Ola Jennersten är docent i zooekologi, naturfotograf, författare till flera böcker och expert på biologisk mångfald och internationell naturvård hos Världsnaturfonden WWF. År 2020 skrev han boken ”Naturlycka” som året därpå utsågs till årets Pandabok.

Ola tar oss med till vår fantastiska natur och berättar om vilda växter, humlor, bin och fjärilar och vad vi kan göra hemma i trädgården, på balkongen och runtomkring oss i naturen för att hjälpa de vilda pollinatörerna. Belöningen blir en prunkande och levande trädgård.

På upptäcktsresan genom Sverige träffar Ola också några av alla de naturentusiaster, som generöst delar med sig av sina erfarenheter och tips.

Plats: Naturcentrum Info: Bo Antberg 070-790 69 33


Onsdag 15 februari 18:30

Hur farliga är våra svenska svampar?

Peter Hulthén, Giftinformationscentralen

Välkommen till en kväll där vi bekantar oss med våra giftigaste svampar.
Vi får höra om vad man ska göra om man misstänker att man blivit svampförgiftad, hur gifterna fungerar i kroppen och vilka skador de kan ge! Kvällens föredragshållare Peter Hultén är toxikolog och legitimerad apotekare och arbetar på Giftinformationscentralen, GIC, i Stockholm.

Samarr. med Linköpings svampklubb.

Plats: Naturcentrum, onsdag 15 februari, kl. 18.30
Info: Magnus Källberg, 070-937 13 62Onsdag 15 mars 19:00

Marina grunda naturvärden i Östergötland-inventeringsmetodik och resultat  

Eva Siljeholm, Länsstyrelsen

Sedan år 2012 pågår en naturvärdesinventering av den östgötska skärgården med syftet att identifiera, avgränsa och naturvärdesbedöma grunda marina naturvärden. Målsättningen är att peka ut värdefulla laguner, grunda vikar, ålgräsängar och övriga viktiga områden.

Eva Siljeholm från länsstyrelsen Östergötland berättar i kväll om resultaten hittills.

Plats: Naturcentrum
Info: Tommy Karlsson 070-605 62 61Onsdag 19 april 18:30

Södra Vätterbygdens flora

Magnus Thorell, Jönköping

Jönköpingsbotanisten Magnus Thorell låter oss ta del av arbetet bakom den 2021 utkomna floran över Jönköping och dess omgivningar. Södra Vätterbygden ligger i ett övergångsområde, där en västlig flora möter en östlig, mer kontinental. Särskilt artrika lokaler är Taberg och Huskvarnabergen. Botaniska Sällskapet i Jönköping startade en botanisk inventering av området år 1966, och denna ansågs vara i stort sett klar år 1981. Efter ett långt uppehåll ”omstartades” floraskrivandet år 2015, och 2021 kom boken ut. Möjlighet kommer att finnas att inköpa boken i samband med föredraget.

Samarr med Föreningen Östergötlands Flora

Plats: Naturcentrum Info:

Örjan Byström, 070-629 62 18
Tisdag 30 maj 18:00

Exkursion till Vistkärret i Sturefors

Johan Molin och Bo Antberg

Efter att i alla år varit en blöt och vild strandskog, otillgänglig för människor, finns nu alla möjligheter att komma närmare växt- och djurlivet i Vistkärret. Tack vare ett medborgarförslag gjorde kommunen under 2016 Vistkärret tillgängligt genom en tillgänglighetsanpassad stig, ny spång och fågelskådningsplattform.

Kommunekolog Johan Molin och botanist Bo Antberg guidar oss i Vistkärrets vildvuxna djungel. Längs stigar och spänger upplever vi områdets flora till ljudet av fåglarnas kvällskör.

Medtag gärna kikare, fikakorg och bekväma skor.

Plats: Parkeringen vid Sturefors idrottsplats kl.18:00

Info: Bo Antberg 070-790 69 33Söndag 18 juni

De Vilda Blommornas Dag

Sedan 2002 anordnas över hela Norden floraexkursioner denna dag.

I Linköping ordnas följande blomstervandringar:

10.00 Tinnerö eklandskap. Guider: Ulla-Britt Forsgren och Annika Isaksson.

Samling: Fröbergets P-plats

10.00 Trädgårdsföreningen. Guide: Anette Lundborg. Samling: Naturcentrum

18.00 Malmslätt. Guide: Bo Antberg Samling: Malmslätts gamla station (”Lampaffären”)

Medtag gärna fikakorg, egen flora och lupp.

Info: Örjan Byström, 070-629 62 18