Östergötlands Naturalhistoriska Förening

Program hösten 23

Välkommen till föreningens hemsida.
Styrelsen har beslutat att sidan på sikt skall avvecklas och ersättas med annat media. Men du kan ännu ta del av vår program verksamhet här nedan.

Onsdag 15 november 19:00

Invasiva växter – ett hot mot mångfalden

Bo Antberg

ÖNF:s sekreterare Bo Antberg låter oss i första hand bekanta oss med de invasiva arter som vi har i vårt eget landskap, men de uppmärksammas också som ett globalt miljöproblem med exempel från andra delar av världen. Invasiva främmande växter är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och som i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och antalet främmande växter som blir invasiva ökar från år till år.

Fika till självkostnadspris.

Plats: Naturcentrum Info: Bo Antberg 070-790 69 33


Torsdag 7 December 19:00

ÖNF:s medlemsmöte

På traditionsenlig vis avslutas året med en kväll där medlemmarna bidrar.  Föreningens Nils-Conrad-pris delas ut för 16:e gången och medlemmarna serveras smörgåstårta.

Plats: Naturcentrum                                           

Anmälan till Bo Antberg  senast måndag 4/12:   bo.antberg@telia.com