Program Rapporter Nils-Conrad priset Föreningen

Geologins dag

 

Den 13 september besökte vi under Ulf Ighes ledning ett antal intressanta platser i Motalaområdet. Vi startade med en randås i Kristberg, fortsatte till Djurkällaplatån och studier av den mellansvenska israndzonen. Vi besökte både den lägre och den högre platån och studerade dödisgropar, åsnätlandskap, rullstensåsar och den skarpa gränsen mellan kambrosilur och morän. Färden gick vidare förbi Håleberget och demonstration av högsta kustlinjen och dagen avslutades vid ett strandhak beläget på högsta kustlinjen nära Nedralid. Ulf integrerade geologi, biologi och miljökemi på ett förnämligt sätt