Program Rapporter Nils-Conrad priset Föreningen

Malaisefälleprojektet

 

Den 6 november höll Kajsa Glemhorn från Station Linne på Öland ett uppskattat föredrag om Svenska Malaisefälleprojektet.

 

Hon inledde med att berätta om hur den ekologiska forskningsstationen grundades 1963 av Bertil Kullenberg och hur den idag är en samlingsplats för forskare från olika fält från hela världen. Hon fortsatte med Svenska artpprojektet, som inleddes 2002.

2003 satttes 61 Malaisefällor ut på väl valda platser och de följande åren utökades antalet till 75. Sammanlagt 1878 prover har samlat in med ca 80 miljoner insekter. Proverna sorteras i

4 sorteringssteg så att burkarnas innehåll blir mer homogent.

 

Därefter skickas materialet till olika taxionomer. I projektet arbetar 92 taxionomer i 21 olika länder. Merparten av de insamlade insekterna är steklar och tvåvingar. Hittils har 55% av materialet ordningssorterats och man har så här långt upptäckt mer än tusen arter nya för Sverige. Cirka 500 är nya för vetenskapen.