Program Rapporter Nils-Conrad priset Föreningen

Norra Kärr

 

Lördagen den 22 september samlades ett antal ÖNF-medlemmar  på torget i Gränna där geolog Glenn Patriksson från Tasman  Metals mötte upp. Det var en regnig lördagförmiddag och på småvägar tog vi oss via Kaxtorp till Norra Kärr.  Vi gick upp på en liten kulle och studerade grännait och eudialyt. Hela området där bergarterna går under samlingsnamnet nefelinsyenit  är ca 1200 m x 300 m.

 

Före jul 2009 började Tasmet borra i Norra Kärr. 26 hål gjordes från början med ett sammantaget djup på  3 300m. Efterhand har man kompletterat med fler borrhål. Grännaitens huvudmineral är alkalifältspat, nefelin, ägirin, eudialyt och katapleiit. Eudialyten innehåller höga halter zirkonium och sällsynta jordartsmetaller, de senare både lätta (LREE) och tunga (HREE).

 

Vi fortsatte sedan färden till hamnen i Gränna där bolaget Tasman Metals har en lokal där borrkärnor förvaras. Efter att dessa borrkärnor analyserats har man fått en bild av nefelinsyenit-kroppens storlek och utseende.

 

/Bosse