Program Rapporter Nils-Conrad priset Föreningen

Nils Conrads-priset 2015

Tilldelas Birgitta Pettersson

Motivering

2015 års Nils-Conrad pris går i år till Birgitta Pettersson som under nästan ett helt yrkesliv ägnat sig åt att sprida kunskap och värna om den Östgötska naturen.

 

Med envishet, engagemang och djupa kunskaper inom en lång rad områden har årets pristagare framgångsrikt bedrivit ett folkbildande naturvårdsarbete på sitt eget speciella sätt.

 

Birgittas långvariga gärning och stora insats för den Östgötska naturen gör henne till en värdig mottagare av priset.

 

Styrelsen för Östergötlands Naturalhistoriska Förening

Nils Conrads-priset 2014

Tilldelas Jan Engqvist

Motivering

Jan har med sin brinnande entusiasm och gedigna kunskaper inom naturvetenskap i allmänhet och biologi i synnerhet bidragit till att göra Fenomenmagasinet till ett av Sveriges främsta

”science center”.  Såväl barn och ungdomar som vuxna kan här blicka in i en fantastisk värld av robotar, korallrev, pilgiftsgrodor och all möjlig naturvetenskap och teknik.

 

Som biolog uppvisar Jan en fantastisk bredd kombinerad med djupa kunskaper inom en lång rad områden. Han delar gärna med sig av sina kunskaper på ett mycket medryckande och

engagerat sätt.

 

Han har även bidragit till att de tidigare naturalhistoriska samlingarna från Katedralskolan bevarats på Fenomenmagasinet. Samlingar som under nära fyra decennier var en del av Nils Conrad Kindbergs vardag som lektor i naturalhistoria.

 

För dessa insatser i nutid och med historiska kopplingar till föreningens grundare är Jan Engqvist en värdig mottagare av det sjunde Nils Conrad-priset.

 

Styrelsen för Östergötlands Naturalhistoriska Förening

Nils Conrads-priset 2013

Tilldelas Janne Andersson

Motivering

Janne är en erkänt trägen och skicklig amatörbotanist som har lett otaliga exkursioner i ÖNF:s regi. Han har även inventerat landskapets växter i både gamla och nutida projekt och är en virtuos i konsten att pressa och montera växter.

 

Såväl kärlväxter som mossor och lavar har fått nya prickar på utbredningskartorna i Östergötland tack vare pristagarens insatser.

 

Sist, men i minst, har han i många år bedrivit ideellt naturvårdsarbete i form av slåtter i tätortsnära områden som t ex Magistratshagen.

 

Jannes långvariga gärning och erkända engagemang gör honom till en värdig mottagare av priset.

 

Styrelsen för Östergötlands Naturalhistoriska Förening

Nils Conrad - priset 2012

Tilldelas Jan Landin

 

 

Motivering

Jan har genom sitt arbete som universitetslärare introducerat mängder av biologi- och lärarstudenter till Östergötlands natur, zoologi och botanik samt natur- och miljövård.

 

Hans insats var också avgörande för etablerandet av ekologi som ett forsknings- och forskar-

utbild­ningsämne vid Linköpings universitet, med allt vad detta inneburit för utforskandet av Östergötlands natur.

 

Jans långvariga gärning och erkända engagemang gör honom till en värdig mottagare av priset.

 

Styrelsen för Östergötlands Naturalhistoriska Förening

 

 

Nils Conrad - priset 2011

Tilldelas Björn Ström

 

 

Motivering

Björn har under flera decennier varit en eldsjäl inom den ideella naturvården i Östergötland.

 

Han har under många år varit ordförande i Naturskyddsföreningen i Linköping och genom idogt och engagerat arbete varit en av föreningens mest drivande och pålitliga krafter.

 

Björn har breda och djupa kunskaper i botanik och zoologi. Dessa delar han gärna med sig av i olika sammanhang t ex som studiecirkelledare och naturguide

 

Han har vidare flitigt deltagit i både botaniska och zoologiska inventeringar t ex  ÖNF:s inventeringar, floraväktarprojektet, Norrbottens flora och dagfjärilsprojektet i Östergötland.

 

Nils Conrad - priset 2011

Tilldelas Tommy Karlsson

 

 

Motivering

Tommy har varit projektledare för trollslände-projektet sedan starten 2008. För att öka kunskapen om denna organismgrupp har han genomfört otaliga exkursioner.

 

Han har lett projektet på ett entusiasmerande sätt och fått såväl yngre som äldre deltagare att känna sig väl mottagna som inventerare.

 

Tommy har precis den blandning av glödande idealitet och vilja att dela med sig av sina kunskaper som gör honom till en värdig mottagare av priset.

Nils Conrad - priset 2009

Tilldelas Alva Larsson och Kerstin Dyrshagen

 

 

Motivering

Båda två har varit medlemmar i föreningen i nära ett halvt sekel och under åren ofta medverkat vid våra aktiviteter och sammankomster.

 

En annan gemensam egenskap är att både Kerstin och Alva har mycket gedigna kunskaper i botanik, som de genom åren generöst delat med sig.

 

De har lett otaliga studiecirklar om växter och många Linköpingsbor, inkl. ÖNF-medlemmar, har erhållit fördjupade kunskaper i floristik.

 

De har vidare varit mycket aktiva vid föreningens inventeringar av kärlväxter i Kärna mosse, Lera kalkkärr, Kungsbro och Tinnerö

 

Nils Conrad - priset 2008

Tilldelas Ulla-Britt Forsgren, ordf. i Föreningen Linköpings Ekopark

 

 

Motivering

Ulla-Britt har under ett decennium, de senast 7 åren som ordförande i föreningen, varit en eldsjäl och inspiratör i arbetet med att bevara och utveckla Tinnerö eklandskap.

 

Insatserna har varit mångskiftande med fältarbete och guidningar, föreläsningar och opinionsbildning, styrelsejobb och administration.

 

Den ideella kraft och det ihärdiga engagemang som Ulla-Britt har uppvisat gör henne till en värdig mottagare av det första Nils Conrad-priset

Priset är uppkallat efter föreningens grundare Nils Conrad Kindberg och syftar till att uppmärksamma, uppmuntra, belöna eller stödja insatser inom ÖNF:s verksamhetsområden, som från grundandet utgörs av botanikens, zoologins eller geologins domäner fram till modern tid med natur- och miljövård.

 

Priset utgöres av diplom samt en prissumma och utdelas oftast i samband med december månads traditionella medlemsmöte.

 

 

ÖNF:s medlemmar kan fram till den 31 oktober föreslå kandidater till priset, det kan vara en eller flera personer, organisation eller förening som är verksam i Östergötland.

 

Förslag skickas till Örjan Byström, Hagarydsvägen 29, 586 63 Linköping

eller via e-post: o.bystrom@telia.com