Nästa föreningsaktivitet

Tisdagen 3 november 19:00

 

Ekprojektet i sydöstra Sverige

 

Många ekmiljöer hotas idag av igenväxning och brist på olikåldriga träd. För att hjälpa eken och alla dess ”invånare” pågår i sydöstra Sverige under 2016-22 ett projekt ”Life – Bridging the Gap” som leds av Länsstyrelsen i Östergötland. Projektledarna Carina Greiff och Frida Nilsson besöker oss och berättar om projektet.

 

Plats: Naturcentrum       Info: Tommy Karlsson,  070-605 62 61

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens grundare Nils Conrad Kindberg

Söndagen 29 mars

 

I  dag fyller Östergötlands Naturalhistoriska Förening 140 år

Den 29 mars 1880 bildades ÖNF, hemma hos Nils Conrad Kindberg i dennes bostad.

 

Tanken var att ”åstadkomma ett närmare samband mellan naturalhistoriens (botanikens, zoologiens och geologiens) idkare och vänner i Linköpings Stift”, som det står i det första protokollet.

 

Detta högtidlighölls idag genom nedläggande av blommor vid Nils Conrads grav på Linköpings äldre kyrkogård.

 

Det skedde i den ensamhet som tidens tillstånd påbjuder och samfälligt går ett tack i dag till grundarna av en av Sveriges äldsta naturföreningar.

 

 

 

Den 29 augusti samma år bildades föreningen juridiskt vid ett första konstituerande möte i Norrköping. Till föreningens förste ordförande valdes dr C.J.L. Lönnberg och Nils-Conrad till sekreterare.

 

Även detta datum hedrades av föreningen med en samling vid Kindbergs grav på Linköpings äldre kyrkogård. På bilden ses nuvarande sekreterare och ordförande vid graven.