Föreningens grundare Nils Conrad Kindberg

Söndagen 29 mars

 

I  dag fyller Östergötlands Naturalhistoriska Förening 140 år

Den 29 mars 1880 bildades ÖNF, hemma hos Nils Conrad Kindberg i dennes bostad.

 

Tanken var att ”åstadkomma ett närmare samband mellan naturalhistoriens (botanikens, zoologiens och geologiens) idkare och vänner i Linköpings Stift”, som det står i det första protokollet.

 

Detta högtidlighölls idag genom nedläggande av blommor vid Nils Conrads grav på Linköpings äldre kyrkogård.

 

Det skedde i den ensamhet som tidens tillstånd påbjuder och samfälligt går ett tack i dag till grundarna av en av Sveriges äldsta naturföreningar.

 

 

 

Den 29 augusti samma år bildades föreningen juridiskt vid ett första konstituerande möte i Norrköping. Till föreningens förste ordförande valdes dr C.J.L. Lönnberg och Nils-Conrad till sekreterare.

 

Även detta datum hedrades av föreningen med en samling vid Kindbergs grav på Linköpings äldre kyrkogård. På bilden ses nuvarande sekreterare och ordförande vid graven.