Program Rapporter Nils-Conrad priset Föreningen

2018 års Nils Conrad-pris tilldelas Lars Frölich

 

 

Motivering

 

ÖNF:s Nils Conrad-pris 2018 tilldelas Lars Frölich som under mer än trettio år arbetat med att genomföra natur- och kulturguidningar i stora delar av Östergötland, inte sällan med andra kunniga personer inom arkeologi och geologi för att ge en bred beskrivning av det östgötska landskapet.

 

Med sina gedigna kunskaper om natur och kultur har han på ett mästerligt och pedagogiskt sätt förmedlat hur det svenska landskapet formats. Från den kära hembygden vid Tåkern och Omberg till allehanda natur- och kulturmiljöer i stora delar av Östergötland kan Lars förmedla, tydliggöra och entusiasmera andra att upptäcka vad som finns runt omkring.

 

Lars långvariga gärning och erkända förmåga att kombinera natur och kultur gör honom till en värdig mottagare av priset.