Det nya året börjar på samma vis och osäkerheten inför den närmaste framtiden är stor. För vår förening innebär det att årsmötet den 3 februari ställs in och flyttas preliminärt till den 20 maj. Övriga aktiviteter inomhus flyttas till hösten.

 

Vi har förhoppningar om att utesäsongen går att genomföra så om allt går i rätt riktning kan vi ses till en exkursion i eklandskapet torsdagen den 6 maj.

 

ÖNF-programmet kommer att skickas ut senare i vår.